بنام خدا

مطالعات باستان شناسی زیرآب در  اسکاندیناوی –قسمت  دوم  (کشور پادشاهی نروژ )

تدوین : رامین ادیبی –عضو موسسه مردم نهاد باستان شناسی دریایی  ایران -RAmin.adibi2012@Gmail.com

 


نروژ

کشور پادشاهی نروژ غربی ترین کشور منطقه اسکاندیناوی و شمالی ترین منطقه اروپا می باشد. اداره مربوط به میراث فرهنگی نروژ قانونی را جهت حفاظت از یادورهای باستانی به تصویب رسانده بود که کشتی های مغروقی (Shipwrecks) با عمری بیش100 سال و سایت های باستان شناسی مغروق(submerged Archaeological site) نیز شامل این قانون می شدند.و پنج موزه به صورت جداگانه؛ طبق قانون وظیفه نمایش و حفاظت از این میراث فرهنگی زیرآب  را بر عهده داشتند: این موزه های عبارتند از : موزه اسکاندیناوی sjofartsmuseum در اسلو نروژ،  Stavanger Sjofarsmuseum ، Bergen Sjofarsmuseum، موزهTromso  و vitenskapsmuseet در Trondheim.

در سال1994 موزه vitenskapsmuseet  زیر نظر دانشگاه Tromso برای اولین بار در کشور نروژ اقدام به آموزش باستان شناسی دریایی به صورت رسمی در سطح دانشگاهی کرد.

در جریان ساخت جاده جدید اسلو به سمت جنوب، در محلی آبرفتی و زمین هایی که مربوط به یک بندر قرون وسطایی(Medieval Harbour) بود،کاوشگران موفق به کشف بقایایی از کشتی های متروک مربوط به اواخر قرون وسطی(Late Medieval ships Abandoned) و دو لنگر چوبی و سنگی (Wood and Stone  Anchors ) و چندین تکه  طناب(rope) شدند. بقایای یک کشتى کوچک ویژه خط ساحلى(coaster) به خوبی حفظ شده بود، کلینکر(clinker) این کشتی کوچک ازجنس چوب بلوط بود و اسکلت (keel) کشتی در حدود 6/6 متر طول داشت و اکثر لبهِ سمت راست بدنه کشتی(Starboard) سالم باقی مانده بود. پژوهشگران تاریخ اواخر قرن 15 میلادی را برای این کشتی برگزیدند.


Gokstad Ship Side View

همچنین محققین ، موزه کشتی های وایکینگ (The Viking ship museum) در اسلو با همکاری nationalmuseet در کپنهاگ با استفاده از روش دِندرکنولوژی (دوران‌ شناسی‌ و مطالعه‌ قدمت‌ محیط از روی‌ حلقه‌ های‌متشکله‌ در چوب‌ درختان-  Dendrochronology)، موفق شدند بر روی  مواد فرهنگی مهم به دست آمده از  دوره وایکینگ ها تاریخ گزاری کنند. به عنوان مثال در سال 1993 دو گروه از حفرهای مدفون اسبرگ، Gokstad و کشتی تونه (tune ship)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که  تاریخ الوار بریده شده برای ساخت اتاق های مدفون اسبرگ به تابستان 834 میلادی بر می گشت.