خدایا از تو می خواهم هر آنچه خواهم

تاریخچه و توسعه باستان شناسی دریایی- History & Development of Maritime Archaeology more

چکیده

اینکه بشر چگونه،کجا و چه موقع؟؟؟ دست به ساخت اولین شناور برای خروج از مرزهای محل زندگی اش و عبور از مرزهای آبی با حفظ امنیت و به امید کشف سرزمینهای جدید زد مشخص نیست. اما همین قدر می دانیم که این اختراع بشری خدمتی گسترده  در طول مدت هزاران سال به ایشان کرده و همواره این انسان دو پا چه در گذشته و چه حال از این وسیله برای صید ماهی، حمل و نقل کالا و انسان، جنگ، اکتشاف، تفریح و از همه مهمتر انتقال فرهنگ استفاده کرده و می کند و خواهد کرد. باستان شناسی زیرآب که با عناوینی چون باستان شناسی دریایی و ناتیکال آرکئولوژی [باستان شناسی انواع شناورها] شناخته می شود به معنای "مطالعات تخصصی بر روی آثار باقیمانده از بشر و فعالیت هایش بر روی دریاها است". تاریخچه باستان شناسی زیر آب ، اکتشافات و نجات بخشی هایی زیرآبی به  سال های خیلی دور بر می گردد یعنی زمانی که شاه پارسی، خشایارشا به سیلیس ماموریت داد تا گنجینه کشتی مغروق دشمن را بازیابی کند و این نجات بخشی ها به همین منوال ادامه داشت و در قرن های 15،16،17، 18، 19 توسط غواصان و افراد آماتور با استفاده از تکنیک های حبس نفس، زنگ غواصی، کلاه های تغذیه از سطح(کلاه خود) و دیگر روش ها دنبال شد. در سال 1940 میلادی با اختراع سیستم اسکوبا [سیستم تنفس در زیرآب] توسط ژاک ایو کوستو و ایمل گاگنن تحولی عظیم در دنیای علوم مرتبط با زیرآب به وجود آمد که بشر توانست آنچه را تا کنون تجربه نکرده، تجربه کند و خیلی راحتر به کاوش های زیر آبی بپردازد در همین زمان بود که  باستان شناسی  دریایی دچار تحولات عظیمی شد و در تمام زمینه ها پیشرفت گسترده ای پیدا کرد و کم کم رشته باستان شناسی زیرآب نوین و ناتیکال آرکئولوژی [باستان شناسی انواع شناورها] متولد شدند، روش های تئوری و عملی در این زمینه در طی نیم قرن پیشرفت چشمگیری در سطح دنیا کردند و هموراه نیز در  حال پیشرفت و طرقی هستند. 

کلمات کلیدی: شناور، باستان شناسی زیرآب، باستان شناسی دریایی، ناتیکال آرکئولوژی [باستان شناسی انواع شناورها]، زنگ غواصی، اسکوبا

English Abstract:
The answers to the questions how, where and when human started to build the first vessel to exit out of the boundaries of his location and pass water borders by keeping security and hoping to explore new lands are not identified. However, we know to the extent that this human invention has been a great service for over thousands of years to human, while he always whether in the past or in the present has been using this vessel for fishing, transiting goods and human, war, exploration and entertainment and above all transferring cultures. Underwater archeology which is known by other names such as Sea Archeology and Nautical Archeology (watercraft) is defined as” the scientific study of material remains of man and his activities on the sea”. The history of underwater archeology, exploration and underwater salvage goes back many years, i.e. the time when Xerxes gave Silica the mission to recover the treasure’s the enemy’s wreck and this salvages continued in this way. In centuries 15, 16, 17, 18 and 19, this salvages continued other inventions by divers and amateurs using techniques like breath-holding dives, diving bells, and diving helmet. In 1940, by inventing SCUBA by Emile Gagnan and Jacques-Yves Cousteau, there come to existence a great upheaval in the world of sciences related to underwater sciences by which human was able to experience what he had not experience since that time. He was also able to explore the underwater more easily. At the same time, Sea archeology encountered great changes and advanced in all fields. Little by little, the new version of field of study, i.e. nautical archeology (archeology if all kinds of vessels) was born. The practical and theoretical methods regarding this field advanced significantly in the world and they have always been advancing.
Key words: vessel, underwater archeology, nautical archeology (archeology if all kinds of vessels), diving bells, scuba
"

برای دانلود کامل مقاله اینجا کلیک کنید