باستان شناسی زیرآب و تکنولوژی (عکس های دستگاه ساید اسکن سونار)

هارولد ادگرتون [1903-1990 Harold Eugene Edgerton] پروفسور مهندسی برق در مؤسسه فناوری ماساچوست - وی در سال 1963 برای اولین بار عکس های دستگاه ساید اسکن سونار[Sonar Images] را جهت کشف کشتی های مغروق معرفی کرد.ساید اسکن سونار