زنگ کشتی کاپیتان (ناوخدا) هیئت فرانکلین بازیابی (به سطح آوری) شد
یک توضیح مختصر در مورد هیئت فرانکلین
یکصد و شصد و هفت سال پس از اینکه هیئت فرانکلین در هنگام مواجه با یخ های قطب شمال مرگ خود را تداعی کردند، یک کشف تاریخی رُخ داد: اولین مصنوع از دو کشتی سلطنتی گم شده بازیابی شد؛ به گزارش پایگاه های خبری جامعه باستان شناسی شناورهای بریتانیا [NAS] و دِاستار این کشفیات شامل اتصالات آهنی که به احتمال زیاد مربوط به کشتی مغروق فرانکلین است می باشد، گفتنی است سرجان فرانکلین دارای 128 خدمه بوده که بقایایی از آنها چند دهه پیش از این کشف شگفت انگیز به دست آمده بود، اما سال ها بحث بر سر این بود که چرا سرجان فرانکلین و مردانش هیچ وقت از سفر برنگشتند؟؟؟ ... [این کشف در دنیای باستان شناسی زیرآب سر و صدای زیادی به راه انداخت و بسیار هیجان انگیز است.... ] - برای اطلاعات بیشتر در مورد این زنگ به تارنمای زیر مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید