ترجمه فارسی مقاله جدید استاد پرفسور مارک استنیفورث (Mark Staniforth) تقدیم به تمام علاقمندان میراث فرهنگی زیرآب - منتظر انتقادات و پیشنهادات شما دوستان هستم. [این مقاله با اجازه و راهنمایی رسمی از خود استاد ترجمه گردیده است 


برای دانلود مقاله انیجا کلیک کنید 

با احترام ر.ادیبی