لینک دانلود پاور پوینت گزیده از مقالۀ بررسی دیوار های تمیشه و گرگان در زیرآب؛ نوشته جولیان یانسن فن رونسبورگ، حمید عمرانی رکاوندی و همکاران  

(برای دانلود لطفاً اینجا کلیک کنید)

Click here For Download