بنام خدا

مطالعات باستان شناسی زیرآب در  اسکاندیناوی –قسمت اول (معرفی)

تدوین : رامین ادیبی –عضو موسسه مردم نهاد باستان شناسی دریایی  ایران -RAmin.adibi2012@Gmail.com

برای بیش از یک هزار سال، منطقه اسکاندیناوی برای دریانوردی مشهورش در اروپا زبان زد بوده،کشتی های یافت شده در نروژ و دانمارک نشان از اولین کشتی های می دهند که دارای بدنه محکم،منحنی(Tightly Curved Stem) و تیر عمودی در عقب کشتی(Sternpost) بوده اند؛این نوع سبکِ کشتی سازی در منطقه اسکاندیناوی در قرن 8 میلادی معمول بوده(Ruppe & Barstad, 2002, p. 10)


http://www.vikingeskibsmuseet.dk
© http://www.vikingeskibsmuseet.dk/en/exhibitions/

در این دوره وایکینگ ها دستاوردهایی را به صنعت کشتی سازی این منطقه(اسکاندیناوی) عرضه و منتشر کردند که عبارتند از : اسکلت های(Keel) درست، بدنه های قابل تغییر یا انعطاف پذیر (Flexible  Hulls) و بادبانهای چهارگوش (Square Sails).  Ruppe & Barstad, 2002, p. 10).

شناور های (کشتی) برجسته ای که حاصل اندیشه و عمل این مردمان(وایکینگ ) دریانورد بود به وایکینگ این اجازه را می داد تا به راحتی به سیاحت‌ و اکتشاف(explore) و تاخت‌ و تاز بپردازند، همچنین آنها به کمک این وسیله موفق به ایجاد مستعمره نشین هایی در مناطق دور دست مانند: جزایر بریتانیا (British Isles)، گرینلند(Greenland)، نیوفاوندلند(Newfoundland)، فرانسه، ایتالیا، رودخانه های اروپای شرقی (Eastern Europe) که به روسیه می ریزند و مناطق خیلی دور جنوبی مانند سواحل دریای سیاه(Black Sea) شدندRuppe & Barstad, 2002, p. 10). .© http://www.vikingeskibsmuseet.dk/en/exhibitions/

کشور های دانمارک و نروژ برای روشن تر ساختن دوران پیش از تاریخ (Prehistory) و حفاظت از بقایای باستان شناسانه اقدامات قابل توجه ای به اجرا در آوردند. برای مثال کشورهای نامبرده در زمینه باستان شناسی دریایی مربوطه به دوره های  عصر آهن (Iron Age) و قرون وسطی (medieval ages) دستاوردهایی مطلوبی داشته اندRuppe & Barstad, 2002, p. 10).Ruppe, C. V., & Barstad, J. F. (2002). International Handbook Of Underwater Archaeology. New york: kluwer Academic/Pelnum publisher.